Despre proiect

În perioada 15 octombrie 2014 – 14 decembie 2015, Asociația Consult Pro Education, în parteneriat cu SC Euzone

Consultancy Network SRL, Comuna Lăzăreni, Comuna Holod, Comuna Curtuișeni, Comuna Bistra, Comuna Ighiu,

Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit, si Asociația D’Apetresii, implementează proiectul

CRESC – Capabil de reușită prin economia socială!” ID 143827, proiect cofinanțat din POSDRU

2007-2013, Domeniul Major de Intervenție 6.1.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de persoane aparținând unor grupuri vulnerabile (femei în situații de risc, persoane

de etnie romă, persoane cu dizabilități, persoane care fac parte din familii cu peste 2 copii, persoane care fac parte din 

familii monoparentale, persoane care traiesc din venitul minim garantat).

Obiectivul general al proiectului il reprezinta asigurarea contributiei la promovarea unei societati inclusive si

coezive in regiunile Nord-Vest, Centru si Bucuresti-lfov prin dezvoltarea si mentinerea a 7 structuri ale economiei sociale (SES)

in vederea facilitarii integrarii sociale si profesionale apartinand grupurilor vulnerabile in structurile nou create, precum si prin

oferirea catre beneficiarii proiectului a unui support integrat cuprinzand servicii de consiliere, formare profesionala,

consultanta si asistenta. La nivel practic, proiectul a generat infiintarea a 7 structuri de economie sociala, care vor avea propria

identitate si un sediu propriu; fiecare SES va avea 6 persoane angajate (1 pers – management si 5 persoane implicate in

activitati specifice fiecarui domeniu de activitate).